Ultrasonografia Warszawa

Ultrasonografia lub ultrasonografia cyfrowa to forma diagnostycznego badania ultrasonograficznego służąca do badania tkanek miękkich ciała. Cyfrowe ultradźwięki są oparte na zasadzie Dopplera, która wykorzystuje przesunięcie Dopplera fali elektrycznej do tworzenia obrazów poruszających się tkanek ciała i płynu. Ogólny opis ultradźwięków to fala podczerwona, która wykorzystuje energię ultradźwiękową do zmiany orientacji fali dźwiękowej, która powstała w ciele. Zasada Dopplera w ultrasonografii cyfrowej opiera się na efekcie Dopplera, który jest zasadą określającą szybkość poruszania się obiektu w stosunku do jego położenia. Stwierdzono, że zasada ta jest bardzo przydatna w nieinwazyjnych badaniach układu naczyniowego i mózgu, na przykład w teście ciążowym.

Guz Wilmsa to rzadki rodzaj guza miedniczki nerkowej,

który rośnie po lewej stronie nerki. Ten typ guza miedniczki nerkowej występuje bardzo rzadko u pacjentów pochodzenia nerkowego. W przypadku guza Wilmsa choroba ta zwykle objawia się jako przyzwojaki. W artykule opublikowanym przez American Journal of Radiology, D.C. Hayashi i T.J. Smith poinformował, że guz Wilmsa wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu. Należy jednak wspomnieć, że jest to badanie obserwacyjne i dlatego nie można ustalić, czy guz Wilmsa jest przyczyną śmiertelności.

Cewnikowanie dróg moczowych to nowa i zaawansowana technika diagnostycznego badania ultrasonograficznego służąca do diagnostyki raka komórek moczowych (raka dróg moczowych). Ta metoda umożliwia szybkie rozróżnienie między łagodnymi a złośliwymi komórkami https://usg-warszawa.pl/usg-piersi/. Cewnikowanie dróg moczowych jest zwykle wykonywane w celu ilościowego pomiaru przepływu moczu. Chociaż można również wykonać inne testy kliniczne, takie jak analiza moczu, test azotu mocznikowego we krwi i cyfrowe pobieranie próbek moczu, cewnikowanie uważa się za dokładniejsze. Ponadto stwierdzono, że istnieje wysoki odsetek wyników fałszywie dodatnich z powodu złej jakości próbek krwi i moczu pobranych w czasie zabiegu.

Badanie kliniczne oparte na objętości referencyjnej,

opublikowane w American Journal of Radiology, wykazało, że około trzy czwarte pacjentów z rakiem komórek nerkowych, którzy zostali poddani skanowaniu CT, nie wykazuje znaczącego wzrostu wielkości swoich złośliwych komórek w porównaniu z grupą kontrolną. Stwierdzono również, że guzy Wilmsa nie są przyczyną śmierci. Dowody te, jeśli zostaną potwierdzone w innych badaniach, stanowią mocne dowody na wiarygodność obrazowania CT w diagnostyce raka nerkowokomórkowego. Autorzy niniejszego badania są przekonani, że dalsze badania tego typu powinny być prowadzone w celu walidacji aktualnych wyników badań obrazowych TK dotyczących niskiego wzrostu złośliwego u pacjentów z guzami Wilmsa. W związku z tym niniejsze badanie stanowi mocne poparcie dla opinii, że obrazowanie CT jest ważną częścią postępowania z pacjentami z podejrzeniem guza Wilmsa.

W powiązanym badaniu, opublikowanym w wydaniu American Journal of Radiology z sierpnia 2021 r., Stwierdzono, że pacjenci z podejrzeniem raka nerkowokomórkowego mają dobre rokowanie, zwłaszcza jeśli guz Wilmsa nie był operowany w czasie badania TK. Mediana czasu przeżycia wyniosła 8 miesięcy; pięcioletni wskaźnik przeżycia wynosił 0,5%. Nie było zgonów z powodu powikłań onkologicznych. Autorzy niniejszego badania przedstawili zaktualizowany komentarz na ten temat, omawiając wyniki wcześniejszego badania USG Doppler na temat związku między rakiem nerkowokomórkowym a przepływem dopplerowskim.

Guz Wilmsa jest złośliwym nowotworem w nerkach z komórek nienowotworowych, w którym występuje gruczoł krokowy, nadnercza i jajnik. Ponieważ rak nerkowokomórkowy zwykle rozwija się w podeszłym wieku, pięcioletni wskaźnik przeżycia jest raczej wskaźnikiem przeżycia długoterminowego niż współczynników przeżycia dla różnych grup wiekowych. Autorzy docenili wkład onkologów medycznych w wykrywanie i leczenie mas nerkowych, zalecając, aby przyszłe badania miały na celu szczegółowe zbadanie związku między guzami Wilmsa a rakiem nerkowokomórkowym.

„Optymalnym celem sondy ultradźwiękowej jest okolica pępkowa, ponieważ fala Dopplera dociera do żyły pępowinowej i mózgu, a także do żył dostarczających krew do nerek i płuc” – według RVSN, stowarzyszenia dostawców ultrasonografii. Wysokiemu ciśnieniu krwi nie muszą towarzyszyć nudności ani wymioty. Niskie ciśnienie krwi zwykle nie powoduje nudności. Ponadto pacjent musi współpracować, aby uzyskać dokładne, prawidłowe testy diagnostyczne.

Ultradźwiękowe technologie Dopplera o niskiej pozostałości stały się standardowym wyposażeniem wielu oddziałów radiologii. Są dostępne do rutynowych kontroli ciśnienia krwi, chociaż ze względu na wiek pacjenta, stan zdrowia lub inne względy mogą być zalecane bardziej szczegółowe badania przesiewowe pacjentów.

Related Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *